[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 6، شماره 2 - ( 12-1398 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 15-28 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی نقش واسطه‌ای تعارض کار- خانواده در رابطه بین ویژگی شخصیتی کنش‌ور و رضایت زناشویی
هاجر براتی، آرزو باقری کیان
دانشگاه اصفهان
چکیده:   (1386 مشاهده)
رضایت زناشویی نقش مهمی در تداوم زندگی زوج‌ها دارد و مشخص شده است که این سازه با ویژگی‌های شغلی و شخصیتی زوج‌ها رابطه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای تعارض کار- خانواده در رابطه بین ویژگی شخصیتی کنش‌ور و رضایت زناشویی بود. نمونه پژوهش142 نفر از زنان و مردان متأهل شاغل در یک سازمان در اصفهان بودند و به سنجه‌های پژوهش شامل مقیاس ویژگی شخصیتی کنش‌ور (PPS ) باتمن و کرانت، مقیاس رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) و مقیاس تعارض کار- خانواده (WFCS) کارلسون و همکاران پاسخ دادند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین ویژگی شخصیتی کنش‌ور با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنادار و  بین ویژگی شخصیتی کنش‌ور با تعارض کار- خانواده و نیز بین رضایت زناشویی با تعارض کار- خانواده رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد تعارض کار- خانواده در رابطه بین ویژگی شخصیتی کنش‌ور و رضایت زناشویی نقش واسطه‌ای دارد. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده، سازمان‌ها می‌توانند در مشاغلی که به علت ماهیت ویژه خود امکان ایجاد تعارض کار- خانواده دارند از متصدیان و متقاضیانی با ویژگی شخصیتی کنش‌ور استفاده نمایند. همچنین دست‌اندرکاران سازمانی می‌توانند با برگزاری دوره‌های آموزشی، فنون مدیریت تعارض را به کارکنان دارای شخصیت‌های کنش‌ور آموزش دهند و از این طریق با کاهش تعارض کار- خانواده، رضایت زناشویی را بهبود بخشند.
واژه‌های کلیدی: تعارض کار- خانواده، ویژگی شخصیتی کنش‌ور، رضایت زناشویی
متن کامل [PDF 2232 kb]   (751 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/8/7 | پذیرش: 1398/12/22 | انتشار: 1398/12/10
فهرست منابع
1. احمدی، ش.، آزادفلاح، پ.، و فراهانی، ح. (1397). اثر روان‌درمانگری پویشی کوتاه‌مدت مبتنی بر «بن‌مایه تعارضی ارتباط» بر رضایت زناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی، 14، 497-514.
2. ارشدی، ن.، و کاظمی شاهندشتی، ص. (1397). رابطه علی غنی‌سازی کار- خانواده با بهزیستی روانشناختی: نقش واسطه‌ای تعادل کار- زندگی. روانشناسی خانواده، ۵ ، ۶۵-۷۶.
3. بابامیری، م.، حیدری‌مقدم، ر.، محمدی، ب.، و محمدی، ی. ( ۱۳۹۶). رابطه شخصیت پویا با ایجاد شبکه ارتباطی با واسطه‌ای‌گری خشنودی شغلی بین پرستاران. مجله ارگونومی، ۵، ۵۰-۵۷.
4. ترکمن، س.، و فتحی، س. (1395). تحلیل اثرهای اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه موردی زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری). زن و جامعه، 33،5-4.
5. خجسته‌مهر، ر.، و محمدی، ر. (1395). تجربه خوشبختی در ازدواج‌های پایدار: یک مطالعه کیفی. روانشناسی خانواده، ۳ ، ۵۹-۷۰.
6. زائری، س.، و خواجه، ن. ( 1۳۹۶). اثر غیرمستقیم باز بودن به تجربه و عملکرد شغلی پرستاران: واسطه‌ای‌گرهای شخصیت پویا، برازندگی حرفه‌ای و موفقیت شغلی ادراک‌شده. فصلنامه مدیریت پرستاری، ۶ ، 47-38.
7. عریضی، ح.ر.، و براتی، ه. (1394). اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای شغلی و فردی بر خشنودی از کارراهه. روانشناسی معاصر، 46،33-1.
8. فتحی‌پور، پ.، و رسول زاده اقدم، ص. (1396). بررسی تعارض کار، خانواده- کار در بین زنان شاغل در نهادهای دولتی شهر تبریز. طالعات جامعه شناسی،10، 48-31.
9. فراهینی، ن.، افروز، غ.، غباری بناب، ب.، و ارجمند‌نیا، ع. ا. ( ۱۳۹۸). اثربخشی برنامه معنادرمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی- ایرانی بر رضایت زناشویی والدین کودکان استثنایی. روانشناسی خانواده، ۶ ، 26-15.
10. محمدی، ب. ( ۱۳۹۵). بررسی رابطه بین شخصیت پویا و حمایت سرپرست با عملکرد شغلی با واسطه‌ای‌گری رفتارهای پویا در کارکنان پالایشگاه گاز بید بلند. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 7، 181-163.
11. محمدی، ب.، و بشلیده، ک. (1395). رابطه شخصیت پویا و وظیفه شناسی با جستجوی بازخورد با واسطه‌ای‌گری حمایت ادراک شده سرپرست. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 11، 162- 161.
12. میرزائی، ر.، کریمی،خ.، و شهریاری، پ. (۱۳۹۳). تأثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت مردان از زندگی زناشویی . مجله سلامت و مراقبت، ۱۶ ،69-61.
13. نادری، م. (1397). راهکارهای ایجاد سازگاری و حل تعارض کار و خانواده در ماموریت‌های نیروی انتظامی. فصلنامه دانش انتظامی اصفهان، 15، 26-1.
14. Aigbiremhon, I. J., Okonkwo, E. A., & Kalunta, O. G. (2019). Job variables as predictors of marital satisfaction and marital conflict among female bank employees. Journal of Social Sciences, 4,28-44.
15. Akter, M. (2019). Examining the effect of boundary strength at home on work-family conflict-outcome relationship (Doctoral dissertation, Illinois State University).
16. Bakker, A. B., Tims, M., & Derks, D. (2012). The development and validation of the job crafting scale. Journal of Vocational Behavior, 80, 173 - 186. [DOI:10.1016/j.jvb.2011.05.009]
17. Bateman, T. S., & Crant, M. J. (1993). The proactive component of organizational behavior: A measure and correlates summary. Journal of Organizational Behavior, 14, 103-119. [DOI:10.1002/job.4030140202]
18. Bindl, U., & Parker, S. K. (2011). Feeling good and performing well? Psychological engagement and positive behaviors at work. In: S. Albrecht (ed.), Handbook of employee engagement: perspectives, issues, research and practice (pp.385-398). Cheltenham: Edward Elgar.
19. Buil, I., Martínez, E., & Matute, J. (2019). Transformational leadership and employee performance: The role of identification, engagement and proactive personality. International Journal of Hospitality Management, 77, 64-75. [DOI:10.1016/j.ijhm.2018.06.014]
20. Carlson, D. S., Thompson, M. J., Crawford, W. S., & Kacmar, K. M. (2019). Spillover and crossover of work resources: A test of the positive flow of resources through work-family enrichment. Journal of Organizational Behavior, 40, 709-722. [DOI:10.1002/job.2363]
21. Carlson, D., Kacmar, K., & Williams, L. (2000). Construction and initial validation of a multidimensional measure of work-family conflict. Journal of Vocational Behavior, 56, 76-249. [DOI:10.1006/jvbe.1999.1713]
22. Crant, J. M., Hu, J., & Jiang, K. (2016). Proactive personality: A twenty-year review. In Proactivity at work (pp. 211-243). Routledge.
23. Cunningham, C. J. L., & De La Rosa, G. M. (2008). The interactive effects of proactive personality and work-family interference on well-being. Journal of Occupational Health Psychology, 13, 271-282. [DOI:10.1037/1076-8998.13.3.271]
24. Fowers, B. J., & Olson, D. H. (1989). ENRICH Marital Inventory: A discriminant validity and cross‐validation assessment. Journal of Marital and Family Therapy, 15, 65-79. [DOI:10.1111/j.1752-0606.1989.tb00777.x]
25. French, K. A., & Allen, T. D. (2019). Episodic work-family conflict and strain: A dynamic perspective. Journal of Applied Psychology, 102, 324-337. [DOI:10.1037/apl0000470]
26. Jawahar, I. M., Kisamore, J. L., Stone, T. H., & Rahn, D. L. (2012). Differential effect of inter-role conflict on proactive individual's experience of burnout. Journal of Business and Psychology, 27, 243-254. [DOI:10.1007/s10869-011-9234-5]
27. Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2020). Research on marital satisfaction and stability in the 2010s: Challenging conventional wisdom. Journal of Marriage and Family, 82, 100-116. [DOI:10.1111/jomf.12635]
28. Kim, T. Y., Hon, A. H., & Lee, D. R. (2010). Proactive personality and employee creativity: The effects of job creativity requirement and supervisor support for creativity. Creativity Research Journal, 22, 37-45. [DOI:10.1080/10400410903579536]
29. Kulik, L. (2019). Work-home conflict, antecedents and outcomes: A life-stage perspective among working parents. Career Development International, 24,257-274. [DOI:10.1108/CDI-06-2018-0177]
30. Lau, V. P., Wong, Y. Y., & Chow, C. W. (2013). Turning the tables: Mitigating effects of proactive personality on the relationships between work-to-family conflict and work-and nonwork-related outcomes. Career Development International,18, 503-520. [DOI:10.1108/CDI-01-2012-0020]
31. Ma, H., Xie, J., Tang, H., Shen, C., & Zhang, X. (2016). Relationship between working through information and communication technologies after hours and well-being among Chinese dual-earner couples: A spillover-crossover perspective. Acta Psychologica Sinica, 48, 48-58. [DOI:10.3724/SP.J.1041.2016.00048]
32. Mansour, S., & Tremblay, D. G. (2018). Work-family conflict/family-work conflict, job stress, burnout and intention to leave in the hotel industry in Quebec (Canada): Moderating role of need for family friendly practices as "resource passageways". The International Journal of Human Resource Management, 29, 2399-2430. [DOI:10.1080/09585192.2016.1239216]
33. McCormick, B. W., Guay, R. P., Colbert, A. E., & Stewart, G. L. (2019). Proactive personality and proactive behaviour: Perspectives on person-situation interactions. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 92, 30-51. [DOI:10.1111/joop.12234]
34. Oosterhouse, K., Riggs, S. A., Kaminski, P., & Blumenthal, H. (2020). The executive subsystem in middle childhood: Adult mental health, marital satisfaction, and secure‐base parenting. Family Relations, 69, 166-179. [DOI:10.1111/fare.12408]
35. Park, J. H., & DeFrank, R. S. (2018). The role of proactive personality in the stressor-strain model. International Journal of Stress Management, 25, 44 -59. [DOI:10.1037/str0000048]
36. Paulin, M., Lachance-Grzela, M., & McGee, S. (2017). Bringing work home or bringing family to work: Personal and relational consequences for working parents. Journal of Family and Economic Issues, 38, 463-476. [DOI:10.1007/s10834-017-9524-9]
37. Preacher, K.J., & Hayes, A.F. (2004).SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior Research Methods, Instruments, and Computers, 36, 717-731. [DOI:10.3758/BF03206553]
38. Sayehmiri, K., Kareem, K. I., Abdi, K., Dalvand, S., & Gheshlagh, R. G. (2020). The relationship between personality traits and marital satisfaction: a systematic review and meta-analysis. BMC Psychology, 8, 1-8. [DOI:10.1186/s40359-020-0383-z]
39. Sun, X., McHale, S. M., Crouter, A. C., & Jones, D. E. (2017). Longitudinal links between work experiences and marital satisfaction in African American dual-earner couples. Journal of Family Psychology, 31, 1029-1039. [DOI:10.1037/fam0000381]
40. Van Steenbergen, E. F., Kluwer, E. S., & Karney, B. R. (2014). Work-family enrichment, work-family conflict, and marital satisfaction: A dyadic analysis. Journal of Occupational Health Psychology, 19, 182-194. [DOI:10.1037/a0036011]
41. Velez, M. J., & Neves, P. (2018). Shaping emotional reactions to ethical behaviors: Proactive personality as a substitute for ethical leadership. The Leadership Quarterly, 29, 663-673. [DOI:10.1016/j.leaqua.2018.06.004]
42. Xie, J., Zhou, Z. E., & Gong, Y. (2018). Relationship between proactive personality and marital satisfaction: A spillover-crossover perspective. Personality and Individual Differences, 128, 75-80. [DOI:10.1016/j.paid.2018.02.011]
43. Zhang, M., Zhao, K., & Korabik, K. (2019). Does work-to-family guilt mediate the relationship between work-to-family conflict and job satisfaction? Testing the moderating roles of segmentation preference and family collectivism orientation. Journal of Vocational Behavior, 115, 103-121. [DOI:10.1016/j.jvb.2019.103321]
44. Zhang, Y., Crant, J. M., & Weng, Q. (2019). Role stressors and counterproductive work behavior: The role of negative affect and proactive personality. International Journal of Selection and Assessment, 27, 267-279. [DOI:10.1111/ijsa.12255]
45. Zhang, Z., Wang, M. O., & Shi, J. (2012). Leader-follower congruence in proactive
46. personality and work outcomes: The mediating role of leader-member exchange. Academy of Management Journal, 55, 111-130.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Barati H, Bagheri Kian A. Investigating the mediating role of work-family conflict in the relationship between proactive personality trait and marital satisfaction. ijfp. 2020; 6 (2) :15-28
URL: http://ijfp.ir/article-1-510-fa.html

براتی هاجر، باقری کیان آرزو. بررسی نقش واسطه‌ای تعارض کار- خانواده در رابطه بین ویژگی شخصیتی کنش‌ور و رضایت زناشویی. دوفصلنامه روانشناسی خانواده. 1398; 6 (2) :15-28

URL: http://ijfp.ir/article-1-510-fa.htmlدوره 6، شماره 2 - ( 12-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوفصلنامه روانشناسي خانواده (نشريه انجمن علمي روانشناسي خانواده ايران) Journal of Family Psychology
Persian site map - English site map - Created in 0.03 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4312