[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 6، شماره 2 - ( 12-1398 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 43-56 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی و نقش‌های جنسیتی در پیش‌بینی دلزدگی زناشویی
فرشته پورمحسنی کلوری، نگار ظهری، اکبر عطادخت، مهری مولائی
دانشگاه پیام نور، تهران
چکیده:   (1428 مشاهده)
دلزدگی زناشویی یکی از مهم‌ترین معضلات خانواده‌ها در دهه‌های اخیر است و عوامل متعددی در شکل‌گیری آن سهم دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی و نقش‌های جنسیتی در پیش‌بینی دلزدگی زناشویی زوجین بود. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. تعداد 210 نفر (126 مرد و 84 زن متاهل) انتخاب شدند و پرسشنامه سه‌گاانه تاریک شخصیت (D3S)، پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSS)، پرسشنامه نقش جنسیتی (BSRI) و پرسشنامه دلزدگی زناشویی (MBS) را تکمیل کردند. نتایج پژوهش نشان داد بین تمایزیافتگی مردان و دلزدگی زناشویی رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاضر مشخص ساخت برای زنان، بین ابعاد تاریک شخصیتی ماکیاولیسم و جامعه‌ستیزی و دلزدگی زناشویی رابطه مثبت معنادار وجود دارد و همچنین زنانگی و مطلوبیت اجتماعی به گونه‌ای منفی و معنادار با دلزدگی زناشویی همبسته بود. نتیجه تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که تمایزیافتگی، مردانگی و مطلوبیت اجتماعی (مؤلفه‌های نقش‌های جنسیتی) سهم معناداری در پیش‌‌بینی دلزدگی زناشویی مردان دارند. در مورد زنان نیز ابعاد تاریک شخصیتی ماکیاولیسم و جامعه‌ستیزی به گونه‌ای معنادار، دلزدگی زناشویی را پیش‌بینی کرد. بر اساس نتایج به‌دست آمده می‌توان گفت که با ارائه آموزش‌های لازم در زمینه ارتقاء خودتمایزیافتگی و نقش‌های جنسیتی و برخی ویژگی‌های شخصیتی، می‌توان از میزان دلزدگی زناشویی در بین زوجین کاست.
واژه‌های کلیدی: شخصیت تاریک، تمایزیافتگی، نقش‌های جنسیتی، دلزدگی زناشویی
متن کامل [PDF 1048 kb]   (1527 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/7/7 | پذیرش: 1398/11/23 | انتشار: 1398/12/10
فهرست منابع
1. برنشتاین، ف. چ.، و برنشتاین، م. ت. (1996). روش‌های درمان مشکلات زناشویی. ترجمه حسن توزنده‌جانی و نسرین کمال‌پور. (1380). مشهد. نشر مرندیز.
2. برهانی‌زاد، ش.، و عبدی، ر. (1396). نقش ابعاد مثلث تاریک شخصیت در پیش‌بینی صمیمیت و نگرش به خیانت زوجین متقاضی طلاق. اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی (اندیشه و رفتار) (روانشناسی کاربردی)، 11، 26-17.
3. بلالی، ا.، بختیاری سفر، ز.، محمدی، ا.، و محققی، ح. (1395). عوامل مؤثر بر تضاد نقش‌های زنان و رابطه آن با تعارضات خانوادگی در شهر همدان. جامعه شناسی کاربردی, 27، 132-117.
4. بیرامی، م.، فهیمی، ص.، اکبری، ا.، و امیری پیچاکلایی، ا. (1391). پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و مؤلفه‌های تمایزیافتگی. اصول بهداشت روانی، 14، 77-64.
5. رحیمی بد، م.، و رضایی، ا. (1394). پیش‌بینی دلزدگی زناشویی بر اساس کلیشه‌های جنسیتی و تضاد نقش در زوجین. دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی علوم و تکنولوژی. دبی.
6. ساداتی، س.، مهرابی‌زاده هنرمند، م.، و سودانی، م. (1393). رابطه علی تمایزیافتگی، نورزگرایی و بخشندگی با دلزدگی زناشویی با واسطه تعارض زناشویی. روانشناسی خانواده، 1، 68-55.
7. سنبلی بیگدلی، م. (1392). بررسی تمایزات نسلی باورهای نقش‌های جنسیتی و ارتباط آن با سازگاری، انتظارات و تعارض زناشویی در زنان شهر کاشان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
8. شفیعی, ز.، و قمرانی، ا. (1395). نقش شخصیت تاریک و شکفتگی در دلزدگی زناشویی زوجین. فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه، 8 ،94-77.
9. کاظمیان مقدم، ک.، مهرابی‌زاده، ه.،کیامنش، ر.، و حسینیان، س. (1395). نقش تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی در پیش‌بینی رضایت زناشویی. روانشناسی خانواده، 3 ،82-71.
10. نجف‌لویی، ف. (1385). نقش تمایز خود در روابط زناشویی. مجله اندیشه های نوین تربیتی،2، 37-27.
11. Back, M. (2015). The social consequences of personality: Six suggestions for futer research. European Journal of Personality, 29, 296-307. [DOI:10.1002/per.1998]
12. Bem, S. L. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. Psychological Review, 88, 354-364. [DOI:10.1037/0033-295X.88.4.354]
13. Bowen, M. (1978). Family therapy in clinicalpractice. new york: Aronson.
14. Brown, H., & Roberts, J. (2014). Gender role identity, breadwinner status and psychological well-being in the household. England: Department of Economics University of Sheffield.
15. Buser, T. J., Pertuit, T. L., & Muller, D. L. (2019). Nonsuicidal self‐injury, stress, and self‐differentiation. Adultspan Journal, 18, 4-16. [DOI:10.1002/adsp.12065]
16. Cai, H., & Luo, Y.L. (2018). Handbook of Trait Narcissism. New York: Springer.
17. Closson, K., Hatcher, A., Sikweyiya, Y., Washington, L., Mkhwanazi, S., Jewkes, R., ...& Gibbs, A. (2020). Gender role conflict and sexual health and relationship practices amongst young men living in urban informal settlements in South Africa. Culture, Health & Sexuality, 22, 31-47. [DOI:10.1080/13691058.2019.1568578]
18. Durham-Fowler, J. N. (2010).Therapeutic assessment with couples. A dissertation forthe degree of doctor of philosophy, University of Texas at Austin.
19. Faulkner, A. R. (2002). Gender-related influences on marital satisfaction and marital conflict over time for husbands and wives. Ph.D thesis, the University of Georgia.
20. Greene, W. (2001). Estimating econometric models with fixed effects. Department of Economics, Stern School of Business, New York University.
21. Hentschel, T., Heilman, M. E., & Peus, C. V. (2019). The multiple dimensions of gender stereotypes: a current look at men's and women's characterizations of others and themselves. Frontiers in psychology, 10, 11-20. [DOI:10.3389/fpsyg.2019.00011]
22. Jonason, P. K., & Webster, G. D. (2010). The dirty dozen: A concise measure of the dark triad. Psychological Assessment, 22, 420-432. [DOI:10.1037/a0019265]
23. Jonason, P., & Kavanagh, P. (2010). The dark side of love: love styles and the dark triad. Personality and Individual Difference, 49, 606-610. [DOI:10.1016/j.paid.2010.05.030]
24. Kayser, K. (1995). When love dies: The process of marital disaffection. NY: Guilford. [DOI:10.1037/t47903-000]
25. Lampis, J., Cataudella, S., Agus, M., Busonera, A., & Skowron, E. A. (2019). Differentiation of self and dyadic adjustment in couple relationships: A dyadic analysis using the actor‐partner interdependence model. Family process, 58, 698-715. [DOI:10.1111/famp.12370]
26. Li, X., Zhou, N., Fang, X., & Cao, H. (2020). Marital conflict resolution and marital affection in Chinese marriage: Integrating variable-centered and person-centered approaches. Marriage & Family Review, 56, 369-389. [DOI:10.1080/01494929.2020.1712575]
27. Lickani, A. (2013.). Differentiation and intimate partner violence. Dissertation for Doctor of Philosophy, Collage of Human Ecology, Kansas State University.
28. Mazzarantani, J. (2011). The devorce survival guide: What you need to know to protect your emotional and financial security. Miami: Jules Mazzarantani PLLC.
29. Nurhayati, S. R., Faturochman, F., & Helmi, A. F. (2019). Marital quality: A conceptual review. Buletin Psikologi, 27, 109-124. [DOI:10.22146/buletinpsikologi.37691]
30. Pines, A. (2003). The relationsheep between career and couple burnout: Im;lications for career and couple counseling. Journal of Employment Counseling, 40, 50-64. [DOI:10.1002/j.2161-1920.2003.tb00856.x]
31. Priest, J. B. (2017). Examining differentiation of self as amediator in the biobehavioral family model. Journal of Marital and Family Therapy, 45, 161-175 [DOI:10.1111/jmft.12301]
32. Skowron, E.A. & Friedlander, M.L. (1998). The differentiation of self inventory: Developmentand initial validation. Journal of Counseling Psychology, 45, 235-246. [DOI:10.1037/0022-0167.45.3.235]
33. Usal, A. (2016). Predicting relationship satisfaction: Dark triad personality traits, love attitudes, attachment dimensions.
34. Istanbul: Thesis the Degree of Master of Arts in Clinical Psychology at the Dogus University.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Pourmohseni Kolouri F, Zohri N, Atadokht A, Mowlaie M. The role of dark personality dimensions, self-differentiation and gender roles in predicting marital burnout. ijfp. 2020; 6 (2) :43-56
URL: http://ijfp.ir/article-1-512-fa.html

پورمحسنی کلوری فرشته، ظهری نگار، عطادخت اکبر، مولائی مهری. نقش ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی و نقش‌های جنسیتی در پیش‌بینی دلزدگی زناشویی. دوفصلنامه روانشناسی خانواده. 1398; 6 (2) :43-56

URL: http://ijfp.ir/article-1-512-fa.htmlدوره 6، شماره 2 - ( 12-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوفصلنامه روانشناسي خانواده (نشريه انجمن علمي روانشناسي خانواده ايران) Journal of Family Psychology
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4312