دوفصلنامه روانشناسی خانواده (نشریه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران)- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و محورها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

.

اهداف

نشر و ترویج یافته های پژوهشی در حوزه خانواده، ازدواج و طلاق

بومی سازی و ترویج خانواده و ازدواج مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایران

 ایجاد پیوندهای مستمر و ملموس بین  پژوهش و خانواده

ارائه یافته های کاربردی جهت ترویج فرهنگ ازدواج سالم و غنی سازی روابط خانوادگی و پیشگیری از نرخ طلاق

.

.

محورهای پذیرش مقاله

·  روانشناسی ازدواج

·   مدل های  پیش بین موفقیت و شکست در ازدواج 

·  روانشناسی طلاق

·   فرزندپروری و الگوهای ارتباطی والد-فرزند

·  تعارض زناشویی و زوج درمانی

· غنی سازی روابط زناشویی

·  فرزندان طلاق

·  سازگاری پس از طلاق/بازسازی زندگی پس از طلاق

·  خانواده سالم/خانواده اسلامی ایرانی

·  آسیب شناسی خانواده

· جنبه های روانشناختی حضانت از فرزند

· روانشناسی فرزندخواندگی

·  خانواده و سلامت جنسی

·  ارتباط کار و خانواده

·  نقد نظریه / نظریه پردازی در روانشناسی خانواده و ازدواج مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی

·  و سایر زمینه های مرتبط

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه روانشناسی خانواده (نشریه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران):
http://ijfp.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب