دوفصلنامه روانشناسي خانواده (نشريه انجمن علمي روانشناسي خانواده ايران)- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس مکاتبات پستی: اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، طبقه سوم، دفتر مجله دوفصلنامه روانشناسی خانواده.

تلفن تماس: ۰۹۱۰۳۱۲۲۷۵۶

شماره پیامک و واتساپ: ۰۹۱۰۳۵۹۶۲۱۷

آدرس پست الکترونیکی:  infoijfp.ir

آدرس سایت: www.ijfp.ir   

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه روانشناسي خانواده (نشريه انجمن علمي روانشناسي خانواده ايران):
http://ijfp.ir/find.php?item=1.57.19.fa
برگشت به اصل مطلب