[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 6، شماره 1 - ( 6-1398 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 69-80 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تعارض والد- فرزند و قلدری در نوجوانان مادرسرپرست
ایمان بهاروند، منصور سودانی، ذبیح‌اله عباسپور
دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده:   (2100 مشاهده)
کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی یک برنامه گروهی است که با کمک ترکیبی از مراقبه ذهن‌آگاهی، آگاهی بدنی و تمرینات یوگا با هدف افزایش آگاهی انجام می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تعارض مادر- فرزند و قلدری در نوجوانان مادرسرپرست شهر اهواز بود. روش پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه کنترل بود. در این پژوهش نمونه شامل 30 دانش‌آموز پسر مادر سرپرست بود که در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش 8 جلسه آموزش 90 دقیقه‌ای کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن‌آگاهی را دریافت و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. هر دو گروه در مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری، پرسشنامه تعارض والد- فرزند (PCS) و پرسشنامه قلدری (IBS) را تکمیل کردند. یافته‌ها تفاوت معناداری بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات تعارض والد- فرزند و قلدری در مرحله پس‌آزمون و پیگیری را نشان داد. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که آموزش کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، یک آموزش مؤثر برای کاهش تعارضات والد- فرزندی و قلدری در نوجوانان مادر سرپرست است. با توجه به اثربخشی این روش، اجرای چنین جلساتی توسط روان‌شناسان، مشاوران مدارس و سایر درمانگران خانواده توصیه می‌شود.
 
واژه‌های کلیدی: تعارض مادر- فرزند، تنیدگی، ذهن‌آگاهی، قلدری، مادر سرپرست
متن کامل [PDF 1541 kb]   (1006 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/12/5 | پذیرش: 1398/6/10 | انتشار: 1398/8/23
فهرست منابع
1. اسدی‌یونسی، م.، مظاهری، م.، شهیدی، ش.، طهماسیان، ک.، و فیاض‌بخش، م. (1390). تدوین و اعتباریابی پرسشنامه سنجش تعارض والد- نوجوان. فصلنامه خانواده و پژوهش، 8، 70-43.
2. اصغری‌شربیانی، ع.، و بشرپور، س. (1397). نقش میانجی همدلی در رابطه بین کارکردهای خانواده و قلدری در دانش‌آموزان. مجله روانشناسی خانواده، 5، 26-15.
3. اکبری‌پلوطبنگان، ا.، و طالع‌پسند، س. (1393). ویژگی‌های روان‌سنجی قلدری هارتر در مدارس ابتدایی سمنان. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 12، 28-13.
4. امیدی، ع.، و محمدخانی، پ. (1387). آموزش حضور ذهن به‌عنوان یک مداخله بالینی: مروری مفهومی و تجربی. فصلنامه علمی تخصصی سلامت روان، 1، 38-29.
5. برجعلی، ا. (1392). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش تعارضات والد- فرزندی در نوجوانان. مجله علوم رفتاری، 7، 6 -1.
6. بیرامی، م.، هاشمی، ت.، فتحی‌آذر، ا.، و علائی، پ. (1392). قلدری در مدارس راهنمایی دخترانه: نقش شیوه‌های فرزندپروری و ادراک از محیط عاطفی خانواده. روانشناسی تربیتی، 8، 147-138.
7. چالمه، ر. (1392). کفایت روانسنجی مقیاس قلدری ایلینویز در دانش‌آموزان ایرانی: بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی. مجله روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 11، 52-39.
8. حسینی، ا.، فروزان، آ.، و امیرفریار، م. (1388). بررسی سلامت روان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران. فصلنامه پژوهش اجتماعی، 3، 137-117.
9. رزقی‌رستمی، ع.، و آقایار، س. (1389). تعارض و حل آن با رویکرد هوش هیجانی. اصفهان: نشر سپاهان.
10. زارع‌بهرام‌آبادی، م.، زهراکار، ک.، صالحیان‌بروجردی، ح.، و محمدی‌فر، م. (1392). اثربخشی برنامه بهبودبخشی ارتباط بر کیفیت رابطه والد- فرزندی در نوجوانان دختر خانواده‌های تک‌والدینی مادر سرپرست. فصلنامه روانشناسی بالینی، 18، 24-13.
11. عسگری، ز.، و جزایری، ر. (1397). رابطه والد- فرزند در مسیر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی در خانواده‌های مادر سرپرست: یک پژوهش کیفی. روانشناسی خانواده، 2، 14-3.
12. گلادینگ، س. (1982). خانواده‌درمانی، تاریخچه، نظریه و کاربرد. ترجمه بهاری، ف.، بهرامی، ب.، سیف، س.، و تبریزی، م. (1393). تهران: انتشارات تزکیه.
13. میرزایی‌کوتنایی، ف.، شاکری‌نیا، ا.، و اصغری، ف. (۱۳۹۴). رابطه تعامل والد- فرزند با سطح رفتارهای پرخاشگرانه دانش‌آموزان. فصلنامه سلامت روان کودک، ۲، ۲۱-۳۴.
14. Chaskalson, M. (2011). The mindfulness workplace: developing resilient individuals and resonant organizations with MBSR. New York: John Wiley & Sons. [DOI:10.1002/9781119976974]
15. Christopher, M. S., Hunsinger, M., Goerling, L. R. J., Bowen, S., Rogers, B. S., ... & Pruessner, J. C. (2018). Mindfulness-based resilience training to reduce health risk, stress reactivity, and aggression among law enforcement officers: A feasibility and preliminary efficacy trial. Psychiatry Research, 264, 104-115. [DOI:10.1016/j.psychres.2018.03.059]
16. Clemente, F., Alberto, A., Luís, L. G., Xavier, O., & Cristina, M. T. (2016). Effect of a mindfulness training program on the impulsivity and aggression levels of adolescents with behavioral problems in the classroom. Frontiers in Psychology, 7, 1385-1393. [DOI:10.3389/fpsyg.2016.01385]
17. Doran, N., Lucuzak, S. E., Bakman, N., Koutsenok, I., & Brown, S. A. (2012). Adolescent substance use and aggression: A review. Crimenal Justice and Behavior, 39, 748-769. [DOI:10.1177/0093854812437022]
18. Espelage, D. L., & Holt, M. K. (2001). Bullying and victimization during early adolescence: Peer influences and psychosocial correlates. Journal of Emotional Abuse, 2, 123-142. [DOI:10.1300/J135v02n02_08]
19. Fung, K. C. (2016). Is meditation conducive to mental well-being for adolescents? An integrative review for mental health nursing. International Journal of Africa Nursing Sciences, 4, 7-19. [DOI:10.1016/j.ijans.2016.01.001]
20. Gail, H. (2018). Bullying: What the PNP needs to know. Journal of Pediatric Health Care, 32, 399-408. [DOI:10.1016/j.pedhc.2018.02.001]
21. Haydicky, J., Shecter, C., Wiener, J., & Ducharme, J. M. (2015). Evaluation of MBCT for adolescents with ADHD and their parents: Impact on individual and family functioning. Journal of Child and Family Studies, 24, 76-94. [DOI:10.1007/s10826-013-9815-1]
22. Helena, M., Maria, J. G., & Maria, C. C. (2018). Is mindful parenting associated with adolescents' well-being in early and middle/late adolescence? The mediating role of adolescents' attachmentr, self-Compassion and mindfulness. Journal of Youth and Adolescence, 3, 1-18.
23. Ingram, K. M., Espelage, D. L., Merrin, G. J., Valido, A., Heinhorst, J., & Joyce, M. (2019). Evaluation of a virtual reality enhanced bullying prevention curriculum pilot trial. Journal of Adolescence, 71, 72-83. [DOI:10.1016/j.adolescence.2018.12.006]
24. Kabat-Zinn, J. (2005). Coming to our senses: Healing ourselves and the world through mindfulness. New York: Hyperion.
25. Lahav, Z., & Brunstein, A. (2018). Bullying victimization and depressive symptoms in adolescence: The moderating role of parent-child conflicts among boys and girls. Journal of Adolescence, 68, 152-158.‌ [DOI:10.1016/j.adolescence.2018.07.014]
26. Linehan, M. M. (1993). Skills traning manual for treating borderline personality disorder. New York (NY): Guilford press.
27. Mairead, F., & Muthanna. S. (2018). Considering mindfulness techniques in school-based anti-bullying programmes. Journal of New Approaches in Educational Research, 7, 3-9. [DOI:10.7821/naer.2018.1.253]
28. Mattioni, L. (2013). School staff's perceptions and attitudes towards cyberbullying. Master's Thesis, Victoria University of Wellington.
29. Michaela, P., David, T., & Chantal, S. (2017). Yoga, mindfulness-based stress reduction and stress-related physiological measures: A meta-analysis. Psychoneuroendocrinology, 86, 152-168. [DOI:10.1016/j.psyneuen.2017.08.008]
30. Nansel,T. R., Overpeck, M. D., Pilla, R. S., Ruan, W. J.,Simons-Morton, B., & Scheidt, P. (2001). Bullying behaviours among U.S. youth: Prevalence and association with psychosocial adjustment. Journal of the American Medical Association, 16, 2094-2100. [DOI:10.1001/jama.285.16.2094]
31. Naseh, A., Leila, H., & Mohammad, R. S. (2016). The efficacy of mindfulness-based intervention for adolescents with attention deficit/hyperactivity symptoms and externalizing problems on reducing mother-adolescent conflict. International Journal of Applied Behavioral Sciences, 3, 15-22.
32. Ozmete, E., & Bayoglu, A. S. (2009). Parent-young adult conflict: A measurement on frequency and intensity of conflict issues. Journal of International Social Research, 2, 313-322.
33. Riley, K. E., Park, C. L. (2015). How does yoga reduce stress? A systematic review of mechanisms of change and guide to future inquiry. Health psychology review, 9, 1-30. [DOI:10.1080/17437199.2014.981778]
34. Roediger, E., Stevens, B., Brockman, R., Behary, W. T., & Young, J. (2018). Contextual schema therapy: An integrative approach to personality disorders, emotional dysregulation, & interpersonal functioning. Olkand, CA: Context Press.
35. Saxena, R., Srivastava, N., & Naithani, R. (2011). Disagreements in parent-adolescent relationship: A comparison in middle class families and lowerclass families. Studies on Home and Community Science. 5, 99-104. [DOI:10.1080/09737189.2011.11885334]
36. Shian, L. K., & Hui, H. T. (2017). Effects of brief mindfulness and loving-kindness meditation inductions on emotional and behavioral responses to social rejection among individuals with high borderline personality traits. Behaviour Research and Therapy, 100, 44-53. [DOI:10.1016/j.brat.2017.11.005]
37. Siu, A. F., Ma, Y., & Chui, F. W. (2016). Maternal mindfulness and child social behavior: The mediating role of the mother-child relationship. Mindfulness, 7, 577-583. [DOI:10.1007/s12671-016-0491-2]
38. Van der oored, S., Bogels, S. M., & Peijenenburg, D. (2012). The effectiveness of mindfulness traibing for children with ADHD and mindful parenting for their parents. Journal of Child and Family Studies, 21, 139 -147. [DOI:10.1007/s10826-011-9457-0]
39. Weymouth, B. B., Buehler, C., Zhou, N., & Henson, R. (2016). A meta-analysis of parent-adolescent conflict: Disagreement hostility, and youth maladjustment. Journal of Family Theory, 8, 65-112. [DOI:10.1111/jftr.12126]
40. Williams, M., & Penman, D. (2011). Mindfulness: A practical guide to finding peace in a frantic world. Hachette UK.
41. Yaacob, N. R. N., Siew H. S. (2010). Mother working status and physical aggressive behavior among children in Malaysia. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 5, 1061-1066. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.07.235]
42. Yoshimasu, K., Oga, H., Kagaya, R., Kitabayashi, M., & Kanaya, Y. (2012). Parent-child relationships and mindfulness. Nihon Eiseigaku Zasshi, 67, 27-36. [DOI:10.1265/jjh.67.27]
43. Zong, K. Z., Qing, Q. L., Geng, F. N., Xiao, J. S., & Cui, Y. F. (2017). Bullying victimization and depression in Chinese children: A moderated mediation model of resilience and mindfulness. Personality and Individual Differences, 104, 137-142. [DOI:10.1016/j.paid.2016.07.040]
44. Zuckerman, D. (2016). Bullying harms victims and perpetrators of all ages. Health Progress, 97, 63-66.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Baharvand I, Sodani M, Abaspour Z. The effectiveness of mindfulness-based stress reduction training on parent-child conflict and bullying in single mother-headed adolescents. ijfp. 2019; 6 (1) :69-80
URL: http://ijfp.ir/article-1-446-fa.html

بهاروند ایمان، سودانی منصور، عباسپور ذبیح‌اله. اثربخشی آموزش کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تعارض والد- فرزند و قلدری در نوجوانان مادرسرپرست. دوفصلنامه روانشناسی خانواده. 1398; 6 (1) :69-80

URL: http://ijfp.ir/article-1-446-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 1 - ( 6-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوفصلنامه روانشناسي خانواده (نشريه انجمن علمي روانشناسي خانواده ايران) Journal of Family Psychology
Persian site map - English site map - Created in 0.03 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4331